THĂM EM 12 TỈNH

THĂM EM TỈNH
ĐIỆN BIÊN
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 14-16/12/2024

THĂM EM TỈNH
CAO BẰNG
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NECBXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 16-18/11/2024

THĂM EM TỈNH
LÀO CAI
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NELCAIXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
30/11-02/12/2024

THĂM EM TỈNH
LAI CHÂU
ĐÃ MỞ ĐĂNG KÝ
(NELCHXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 23-25/11/2024

THĂM EM TỈNH
YÊN BÁI
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEYBXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 09-09/12/2024

THĂM EM TỈNH
ĐẮK LẮK
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEDLKXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 22-23/12/2024

THĂM EM TỈNH
GIA LAI
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEGLAI-XXXXX/NEGLXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 26-27/12/2024

THĂM EM TỈNH
KON TUM
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEKTXXXXX/NEKTUMXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 24-25/12/2024

THĂM EM TỈNH
HÀ GIANG
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEHAGXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 07-09/12/2024

THĂM EM TỈNH
BẮC KẠN
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEBKANXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 16-18/11/2024

THĂM EM TỈNH
LẠNG SƠN
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NELSXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo 
23-25/11/2024

Anh chị nuôi ở tỉnh nào nhấn chọn tỉnh đó
để đăng ký đi thăm bé mình nuôi nhé 

Địa chỉ: 15/352 Giải Phóng / P702 số 62 Bà Triệu - Hà Nội


Hotline: Thu Hương 0348 851 998
(
phó chủ nhiệm dự án Nuôi Em)

Email: niemtingroup@gmail.com

Website: https://www.nuoiem.com/

Fanpage:https://www.facebook.com/duannuoiem

SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐI THĂM VÀ QUY ĐỊNH CỦA DỰ ÁN:
- Anh chị có 1 mã Nuôi Em: Mỗi mã nuôi em sẽ có 1 người đi thăm, anh chị có thể đi kèm con dưới 14 tuổi 
- Anh chị có từ 2 mã trở lên: anh chị có thể dẫn thêm người thân ruột thịt đi cùng (bố/mẹ/con/chồng/vợ/anh/chị/em) số lượng người đi theo số lượng mã anh chị nhận nuôi

THĂM EM TỈNH
HOÀ BÌNH
ĐÃ ĐÓNG ĐĂNG KÝ
(NEHBXXXXX)
Lịch dự kiến lần tiếp theo
 03-04/11/2024